Uvjeti korištenja


Prije korištenja naše web stranice molimo Vas da se upoznate s uvjetima korištenja. Za bilo kakva pitanja slobodno nas kontaktirajte preko mail-a: info@unikat-immobilien.com.

Općenito
Ovi uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korištenje web stranice www.unikat-immobilien.com i njenih poddomena i pod-direktorija od strane krajnjih korisnika. Ovi uvjeti vrijede za sve naše web stranice, aplikacije i društvene mreže bez obzira pristupa li se njima preko računala, mobilnog uređaja ili na bilo koji drugi način.

Korištenjem ovih web stranica, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovdje opisanim uvjetima i pravilima i da pristaju na korištenje web stranica. Pravo korištenja web stranica osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, ukoliko one postoje.
Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan naše kontrole. Iz ovog razloga mi ne odgovaramo za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Trudimo se da naše web stranice u svakom trenutku budu dostupne, no iz raznih razloga, kao što je na primjer rutinsko održavanje, stranice ponekad možda neće biti dostupne. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da iz bilo kojeg razloga pristup web stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, ali ne i ograničeno na, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, možemo prestati slati informacije, možemo promijeniti ili ukinuti način prijenosa podataka te brzinu prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da bilo koji pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice spadaju u nadležnost Općinskog suda u Puli, odnosno Trgovačkog suda u Pazinu sukladno stvarnoj nadležnosti, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Korištenjem ovih web stranica izjavljujete da ste upoznati i suglasni s ovdje iznesenim uvjetima poslovanja i pravilima.

Promjena ovih uvjeta
Zadržavamo pravo bez prethodne obavijesti u bilo kojem trenutku ukinuti ili izmijeniti ovdje navedene uvjete i/ili pravila. Zato molimo korisnike da redovito pročitaju uvjete i pravila o privatnosti podataka za aktualne informacije. Ukoliko nakon eventualnih promjena nastavite koristiti naše web stranice, to predstavlja prihvaćanje aktualnih uvjeta i pravila. Bilo koja izmjena uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu u trenutku objave na stranicama.


Odgovornost za opremu
Za nabavu i održavanje svoje računalne opreme odgovoran je krajnji korisnik, uključujući sav softver i hardver koji koristi i bilo koju drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih web stranica, te je odgovoran za sve s tim povezane troškove. Za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih web stranica ne preuzimamo odgovornost.


Ponašanje krajnjeg korisnika
Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje neprimjerenih opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, isto vrijedi za sadržaj koji krši neka od prava bilo koje strane ili sadrži viruse ili drugi štetan materijal. Krajnji korisnik nosi odgovornost za svaku štetu koja je nastala zbog kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla nastati. Pridržavamo pravo - ali ne i obvezu - da korisničke poruke djelomično ili u cijelosti izbrišemo.


Intelektualno vlasništvo
Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada društvu UNIKAT IMMOBILIEN ISTRIEN d.o.o. Ova stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu društva UNIKAT IMMOBILIEN ISTRIEN d.o.o. Za bilo koje djelomično ili ukupno korištenje ili umnožavanje potrebno je zatražiti dopuštenje. Zabranjena je uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u vezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste.


Odgovornost
Za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web stranice društvo UNIKAT IMMOBILIEN ISTRIEN d.o.o. ne odgovara. Mi se trudimo da su informacije na našim web stranicama točne, potpune i aktualne, međutim za isto ne možemo  biti odgovorni.


Izjava o povjerljivosti podataka
UNIKAT IMMOBILIEN ISTRIEN d.o.o. čuva privatnost svojih korisnika. Prikupljamo određene podatke o korisnicima odnosno klijentima i informiramo korisnike o načinu njihova korištenja. Detaljnije informacije smo izložili na našoj stranici https://unikat-immobilien.com/o-nama/pravila-privatnosti-gdpr.